Ahad, 18 Januari 2009

Lencana Keahlian Pengakap

Sebelum dilantik menjadi ahli dan mendapat Lencana Keahlian, seorang budak akan diuji dalam perkara-perkara yang berikut untuk memberi pengetahuan asas yang mudah serta pengalaman berpengakap:

1. Mengetahui peraturan memakai pakaian seragam Pengakap.

2. Memahami makna dan semangat 5 prinsip Rukunegara.

3. Mengenali lambang Pengakap Malaysia dan lambang Pengakap Dunia serta memahami secara mendalam erti lambang-lambang tersebut.

4. Melafazkan "Persetiaan Pengakap" dan memahami "Undang-Undang Pengakap".

5. Mengetahui cara "Hormat Pengakap" dan "Cogankata Pengakap Muda".

6. Mengetahui sejarah Pengakap Malaysia dan sejarah Pengasas Pengakap, Lord Baden-Powell.

7. Mengetahui cara mengikat dan menggunakan semua simpulan berikut:-
    -   Buku Sila (reef knot)
    -   Bunga Geti (sheet bend)
    -   Simpul Manuk (clove hitch)
    -   Tindih Kasih (bowline)
    -   Lilit Dua Simpul (round turn and two half hitches)
    -   Lilit Pemati Biasa (common whipping)

*semak sumber dari laman http://ilmupengakapkedah.blogspot.com/

Tiada ulasan:

Catat Ulasan